ความแตกต่างของเบ็ดปากการอกเบทและรอกสปิน

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของเบ็ดปากกาเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาและดูข้อแตกต่างระหว่างเบ็ดทั้ง 2 แบบ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับชาว PenFishingClub ทุกคนนะครับ

 

ตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่างของเบ็ดปากกา

เบ็ดปากกา-รอกเบทเบ็ดปากกา-รอกสปิน
ตัวคันคันภายนอกผลิตจากโลหะผสมอลูมิเนียม
คันด้านในไฟเบอร์กลาส
ไกด์ขนาด 1เมตรมี 4 ไกด์ / ขนาด1.4และ1.6เมตร มี 6 ไกด์
ความยาวเวลาเก็บคันประมาณ 20 ซม. /  ประมาณ 22 ซม. (เฉพาะ1.6เมตร)
ความยาวเวลายืดคัน1 เมตร1 เมตร / 1.4เมตร / 1.6เมตร
รอกรอกผลิตจากโลหะแข็งพลาสติก (สปูนเก็บเอ็นเป็นโลหะ)
รอกซ้ายหรือขวาใช้ได้ทั้งซ้าย-ขวา
ความจุเอ็นประมาณ 25 เมตรประมาณ 80-90 เมตร
อื่นๆขนาดสายที่ใส่ได้ไม่เกิน 8 ปอนด์
ระยะเหวี่ยงใช้การหย่อนประมาณ 10-15 เมตร (เฉพาะ1เมตร) 1.4และ1.6 รอทดสอบ
รับน้ำหนักปลาได้ประมาณ 1 กิโลกรัมประมาณ 1-2 กิโลกรัม