สอนตกปลา บทที่ 4 การประกอบชุดปลายสาย

หลังจากที่เราเรียนรู้เงื่อนสำหรับผูกตัวเบ็ดและเงื่อนสำหรับผูกลูกหมุนกันไปแล้วในบทที่3 ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วสำหรับการประกอบชุดปลายสายเพื่อใช้ตกปลา ในบทที่4 นี้ผมแบ่งชุดปลายสายออกเป็น 2 แบบหลักๆรายละเอียดอย่างกว้างๆก่อนและในบทถัดๆไปจะสอนแบบอื่นๆเพิ่มเติมและเจาะจงขึ้น ชุดปลายสาย 2แบบที่ว่านั่นก็คือ แบบหน้าดิน และ แบบทุ่นลอย  ถ้าพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกันเลยครับ